Klimaatpact en Burgerbudget

Heb je een concreet voorstel over hoe jij of je vereniging/onderneming de klimaatuitdagingen in je straat, buurt of wijk kan aanpakken?

We denken hierbij aan de vier werven van het klimaatpact, maar ook projecten rond circulaire economie en voeding zijn toegelaten:

  1. Laten we een boom opzetten (vergroening).
  2. Verrijk je wijk (renovatie, hernieuwbare energie).
  3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar (duurzame mobiliteit).
  4. Water het nieuwe goud (droogteproblematiek).

Tot en met 30 april 2022 kan je jouw projectvoorstel indienen via www.leeuwdenktmee.be.

Het gemeentebestuur voorziet een budget van 5.000 euro voor de realisatie van jouw project. Het burgerbudget wordt toegekend onder de vorm van een projectsubsidie. Per project bedraagt dit minimum 500 euro (incl. btw) en maximum 2.500 euro (incl. btw).

Een onafhankelijke jury beoordeelt alle ontvankelijke projectvoorstellen en geeft een score op 100. Wie een score van minstens 60 haalt, kan door naar de volgende ronde.

Van 6 tot 26 juni 2022 kan iedere burger stemmen op zijn drie favoriete projecten. Deze stemming weegt voor 50 % in de eindbeoordeling.

In de loop van de maand juli wordt bekend gemaakt welke projecten mogen uitgevoerd worden.

Waarom een burgerbudget voor klimaatprojecten?

Op 30 september 2021 besliste de gemeenteraad om het lokaal energie- en klimaatpact te ondertekenen. Op dezelfde datum besliste de gemeenteraad om zich kandidaat te stellen voor het begeleidingstraject ‘Burgerbudget: Impactvolle klimaatprojecten voor en door de burgers van je gemeente’. Het begeleidingstraject gebeurt door Ecolife, met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Het uiteindelijke doel is om de CO2-uitstoot maximaal terug te dringen en ons weerbaarder te maken voor de reeds veranderende klimaatomstandigheden.

Wat is dat klimaatpact?

Het lokaal energie- en klimaatpact is een overeenkomst tussen Vlaanderen en de lokale besturen om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Aan de hand van concrete en herkenbare werven wil men inzetten op krachtdadig beleid. Er wordt hierbij ingezet op een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft de gemeente aan actie te ondernemen om de doelstellingen vermeld in de 4 werven waar te maken.

INFO  dienst Leefmilieu - leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be - 02 371 63 53