Nieuwe treurwilg voor Negenmanneke

Op 27 oktober lanceerde de gemeente haar digitaal participatieplatform 'Leeuw denkt mee'. Bij een eerste bevraging op dit platform kon je tot 1 december je stem uitbrengen voor een nieuwe boom voor Negenmanneke.

Iedereen kreeg de kans een nieuwe boom te kiezen uit een zilverlinde, een Europese hopbeuk of opnieuw een treurwilg. We ontvingen in totaal 170 stemmen, waarvan 149 digitaal op www.leeuwdenktmee.be. De overige 21 stemmen kwamen via het stemstrookje in infoLeeuw binnen. 

Dit is het resultaat:

  • zilverlinde: 47 stemmen
  • Europese hopbeuk: 27 stemmen
  • treurwilg: 96 stemmen

Jullie kozen duidelijk opnieuw voor een treurwilg voor het Koning Albertplein. Het planten van de nieuwe treurwilg is voorzien in de eerste helft van 2021, nadat het Albertplein volledig afgewerkt is.