• Laat je stem horen voor het gemeenteplein in Zuun

    De Arthur Quintusstraat krijgt voor de schoolingang en de kerk een pleinfunctie met verzinkbare palen. Voor dit project rekenen we op jouw hulp! Jij kan immers mee beslissen over de inrichting van de parking, het plein en de recreatieve zone. De volgende fase van het participatietraject voor het gemeenteplein Zuun wordt even uitgesteld.

    Even uitgesteld
Wat ligt reeds vast?
Ontdek de principes
Wat bepaal jij?
Ontdek hoe jij kan meedoen
Huidige fase: verwerking suggesties invulling plein
Ontwerpfase
Bedankt voor al jullie suggesties voor de groenzone

Het studiebureau gaat nu met alle inzendingen aan de slag en bekijkt de haalbaarheid. De stemming over het ontwerp van het plein en de inrichting van de parking wordt even uitgesteld (vermoedelijk tot 2de helft van 2022).

Gemeenteplein Zuun

We horen graag je stem tijdens de verschillende fases van dit participatietraject. Zo zal je mee kunnen beslissen over de inrichting van de parking, het plein en de recreatieve zone.

01/02/2021

Aankondiging participatietraject

10/12/2021 – 10/01/2022

Fase 1 – stemming over tijdstip afsluiting plein

24/01/2021

Fase 1 – bekendmaking resultaat tijdstip afsluiting plein

24/01/2022 – 24/02/2022

Fase 2 – indienen suggesties invulling plein

24/02/2022 – 30/04/2022

Fase 2 – verwerking suggesties invulling plein door ontwerpbureau

?

Fase 3 – stemming over ontwerp plein + inrichting parking

?

Fase 3 – bekendmaking resultaat ontwerp plein + inrichting parking