Start fase 1: wanneer sluiten we het plein af?

We kondigden het een tijdje geleden reeds aan: de Arthur Quintusstraat krijgt voor de schoolingang en de kerk een pleinfunctie met verzinkbare palen. Voor dit project rekenen we op jouw hulp! Jij kan immers mee beslissen over de inrichting van het plein, de parking en de recreatieve zone.

In een eerste fase laten we jullie beslissen op welke tijdstippen het plein wordt afgesloten, m.a.w. wanneer maken we het plein autovrij met de verzinkbare palen? We stellen je daarbij drie mogelijke scenario’s met verschillende tijdstippen voor:

  1. enkel ’s morgens en ’s avonds bij start en einde van de schooldag (= principe schoolstraat);
  2. bij start en einde schooldag + bij evenementen (bv. zondagnamiddag voor de chiro ….)
  3. permanent afsluiten = permanent plein.

Je kan tot 10 januari 2022 hier je stem uitbrengen op het scenario dat je voorkeur geniet. Het scenario met de meeste voorkeurstemmen wordt uitgevoerd. In geval van ex aequo neemt het college van burgemeester en schepenen de beslissing. Op 24 januari maken we het verkozen tijdstip wanneer het plein wordt afgesloten, bekend.

Nadien zullen we jullie in een tweede fase suggesties vragen voor de recreatieve zone. In een derde en laatste fase zal er gestemd kunnen worden op een ontwerp voor het plein en de inrichting van de parking.

Gemeenteplein Zuun

Laat zeker je stem horen en beslis mee over het gemeenteplein in Zuun!