Nieuw gemeenteplein in ontwerp

Het eerste deel van fase 2 is afgerond. Hartelijk dank voor al jullie suggesties voor de invulling/functies van de nieuwe groenzone aan het gemeenteplein in Zuun.

Het studiebureau gaat nu met al jullie inzendingen aan de slag en bekijkt de haalbaarheid, dit op financieel vlak, maar ook de regels inzake ruimtelijke ordening moeten worden gerespecteerd. Vanaf 2 mei brengen we je op de hoogte van de verschillende ontwerpen die het studiebureau heeft gemaakt zodat je tot 2 juni kan stemmen op het ontwerp dat jouw voorkeur geniet!