Laat na de zomer je stem horen voor het gemeenteplein in Zuun!

Onze gemeente werkte een masterplan uit voor een nieuw gemeenteplein in Zuun. Toch willen we ook graag jullie visie op verschillende aspecten die verbonden zijn aan dit project. Dat inspraaktraject en de uitwerking ervan staan op de planning in het najaar.

Wat staat al vast?
Op de Arthur Quintusstraat tussen de schoolingang van de Sint-Lutgardisschool en de kerk komt een plein dat op bepaalde tijdstippen autovrij wordt. Enkel houders van een licentie
zoals bewoners van het plein, hulpdiensten, afvalophalers … kunnen op die momenten het plein met hun voertuig betreden. Zo creëren we een gemeenteplein en extra ruimte om op bepaalde momenten elkaar te ontmoeten.
De parkeerplaatsen tegenover de schoolingang en de kleine parking naast de kerk zullen worden verplaatst naar een nieuwe parking achter de kerk. De recreatieve groene zone wordt verplaatst naar de huidige parking naast de kerk, maar deze recreatieve groene long wordt groter door een extra stuk aan te kopen van een nabijgelegen perceel.

Op de Georges Hensmansstraat komt een Kiss&Ride-zone. Kinderen die worden afgezet aan de school kunnen, via een veilige loopstrook, veilig naar school wandelen. De Georges Hensmansstraat – Van de Wittouck naar de Jan Vanderstraetenstraat – wordt éénrichtingsverkeer.

We willen van je horen!
De principes van het masterplan liggen dus vast, maar voor de invulling van de parking, de recreatieve groene zone en het plein zelf horen we graag jouw mening en start de gemeente na de zomer een participatietraject. Het volledige traject, tot en met de uitvoering van de werken, bestaat uit verschillende fases en zal ongeveer 24 maanden in beslag nemen.

Het doel is om tegen de zomer een ontwerper aan te duiden, zodat jullie na de zomer als inwoner aan zet komen! Zo kan je stemmen op sub-ontwerpen voor de parking en het plein en ontvangen we graag suggesties over de functies die de recreatieve zone voor jullie moet hebben. Het bestuur zal van deze suggesties ‘pakketjes’ maken waarop je achteraf als burger kan stemmen.

Met het winnende pakketje trekken we naar het studiebureau die een ontwerp zal maken en waarover het bestuur zal beslissen.

Wordt vervolgd!